Per’s föräldrar Tore och Sonja.

 

Sonja Birgit Marianne Kinberg föddes 1938 i Eke församling på Gotland. Familjen flyttade i slutet av 1942 till Söderåkra församling i Kalmar län. Innan hon gifte sig med Tore arbetade hon som barbiträde i Kalmar.

Sonjas mamma hette Anna Dagmar Viola Persson föddes den 5 Maj 1907  i Söderåkra församling, Kalmar län, och hennes far hette Helge Adolf William Kinberg föddes den 2 Februari  1909 i Visby domkyrkoförsamling, Gotlands län.

 

Nils Tore Birger Nilsson föddes den 29 augusti 1941 i Bräkne-Hoby, Blekinge. Han arbetade till sjöss när han träffade Sonja.

Han mamma hette Gully Alfrida Petersson föddes den 14 januari 1917 i Bräkne-Hoby församling, Blekinge län, och hans pappa Olof Georg Nilsson föddes den 18 Oktober 1906 i Bräkne-Hoby församling, Blekinge län.