Georg Camitz är min mormors farmors farmors farmors mormors far.

Camitz skaffade sig 1654 häradsintyg på att han kunde få anlägga en hammare i Möckelns utflöde utan att inkräkta på någons rätt. Bergmästaren stödde hans ambitioner men det var först 1659–1660 som han satte sina planer i verket på allvar. Han sökte och erhöll 1660 vid sitt andra försök privilegium på anläggande av Degerfors (nedre) hammare. Han kvarstod dock som arrendator av Bofors och Björkborn 1661 ut.

I Kristinehamn, som grundats 1643, anpassade sig Georg Camitz väl. Han avlade borgareden i april 1651 med bl a Paul Hossman som löftesman men fullföljde inte sitt löfte att flytta till staden, varför magistraten fann sig föranlåten att 1656 påminna honom om den saken. Camitz blev rådman under 1650-talet och var andre borgmästare 1664 – 1673, då han avgick p g a sjuklighet. Han erhöll som erkänsla för sina insatser en årlig pension på 100 daler silvermynt mot att han vid behov ryckte in som ersättare för tjänstgörande borgmästare. Han representerade Kristinehamn vid riksdagen 1664.

 

Källor