Genealogy Pages

Noteringar


Träd:  

Träffar 51 till 100 av 3,476

      «Föregående 1 2 3 4 5 6 ... 70» Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
51 på Aronsnäs
 
Douglies, Johan (I7356)
 
52 på Ekenäs
 
Von Gertten, Mariana Charlotta Eufrosyne (I6719)
 
53 på Eko Von Gertten, Margareta Gurli Alice (I6730)
 
54 på Eko i Gustaf Adolfs socken i S:t Michels län
 
Von Gertten, Georg Gustaf (I5126)
 
55 på Grunnevad i Hvalstads socken, Skaraborgs län  Familj (F1800)
 
56 på Hälla vid Falun Familj (F1833)
 
57 på Hälla vid Falun, Stora Kopparbergs förs.  von Koch, Jane Marie Matilda (I7426)
 
58 på Koskipää Von Gertten, Carl Gustaf Otto (I6723)
 
59 på Koskipää i Gustaf Adolfs socken Familj (F1282)
 
60 prosten och kyrkoherden i Eksjö magister Hertzman, Anders (I7349)
 
61 prosten och kyrkoherden i Österslövs pastorat av Lunds stift, fil. magister Hjorth, Nils Andreas (I7362)
 
62 skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1941-01-08 Familj (F1888)
 
63 Stiftsjungfru. Gymnastikdirektör. Stenfelt, Villy Margit Naemi (I7206)
 
64 Vaxholms fästning Familj (F1775)
 
65 Viby Familj (F1816)
 
66 Vice notarie i Svea hovrätt. Kammarjunkare 1838-01-26.  Bråkenhielm, Axel Georg (I7304)
 
67 vigdes av Anna Sofias son, hovpredikanten Abraham Georg von Castanie Familj (F1722)
 
68 Volontär vid Jönköpings regemente 1759-01-01. Furir vid Jönköpings regemente 1764-09-08. Sergeant 1767-09-17. Regementsadjutant 1769-05-30. Fänrik 1774-12-20. Löjtnant 1778-02-11. Kapten 1782-12-20. Avsked 1785-05-18.  Douglies, Johan (I7356)
 
69 Volontär vid Kronobergs regemente 1802. Rustmästare därst. s. å. förare s. å. 27/12. Fanjunkare 1807. Konstit. fänrik 1808-05-06. Konfirm.fullm. 1809-04-09. GMtf 1810-06-10. Löjtnant i armén 1814-05-22 och vid regementet 1816-03-07. Han bevistade finska kriget 1808–1809 samt fälttågen i Tyskland och Norge 1813–1814. Stenfelt, Gustaf Adolf (I7136)
 
70 Volontär vid Södermanlands regemente 1881-04-01. Mogenhetsexamen 1882-06-15. Sergeant i nämnda regemente 1883-06-02. Elev vid krigsskolan s. å. 16/7. Utexaminerad 1884-11-01. Underlöjtnant vid nyssn. regemente s.å. 21/11. Förvaltare på Leijonhufvudska familjegodset Hagbyberga i Björkviks socken Södermanlands län 1886–1890. Löjtnant 1891-08-06. T. f. regementsintendent vid regementet 1891-08-05–15/9. Regementsintendentsexamen 1892-02-15. T. f. regementsintendent vid Hälsinge regemente s. å. 1/7–30/8. T. f. regementsintendent vid förstn. regemente s. å. 15/10–18/10. Adjutant i arméförvaltningens intendentsdepartement 1893-02-15–1895-05-05. Intendent av 3. kl. vid intendenturkåren 1895-05-03. Adjutant hos generalintendenten s. å. 6/5–1897-04-23. Intendent av 2. kl. 1895-12-13. Regementsintendent vid 2. Göta artilleriregemente 1898-01-01–1902-02-01. Avsked från beställning över stat vid Södermanlands regemente 1898-05-03. Intendent av 1. klass vid intendenturkåren s. å. 30/12. T. f. domänintendent i Hallands län 1903–1908. Avsked från intendentsbefattningen i intendenturkåren med tillstånd att kvarstå såsom intendent i samma kårs reserv 1902-02-01. Avsked från reserven 1905-12-30. RVO 1911-06-06. Verkst. direktör för svenska sockerfabriksabol:s fabrik i Genevad 1906. LLA 1913. Ledamot av riksdagens 1:a kammare 1913–1919 och 2:a kammare 1920–1924. Ordförande i Hallands läns hushållningssällskap 1920. Ledamot av järnvägsrådet 1912. RNO s. å. 6/6. RKGM s. å. Äg. genom sitt gifte Fröllinge i Getinge socken och hälften i Kullåkra i Revinge socken Hallands län sedan 1901. Hermelin, Carl David Rikard (I7454)
 
71 ”skulle för ett år sedan besöka sin broder i Uppsala (juris professorn Carl Lundius). Tog sig det orådet före att besova en piga, som han tog med sig till följeslag, oaktat att han hade hustru hemma. Vart strax gripen och slättad, förd till Jönköping, där han fick sin dom att löpa gatlopp och stå uppenbar skrift.” Carlsson Lundius, Hans (I7309)
 
72 "Blev tillsammans med sin moder bortdriven från dennas gård 1564 och flydde till Växjö. Prästvigd i Linköping 1576. Kyrkoherde i Visnum 1583 och i Nor 1595. Kontraktsprost över Vestersysslet 1598. Riksdagsman 1597. Begravd i Nors kyrka, där hans gravsten, en mäktig kalksten med avbildning av både honom och hustrun, påträffades vid golvomläggning 1911. Genom sina 15 barn blev han stamfader till över 30 adliga släkter med olika namn".
Intagen i Växjö skola 1564. Flyttade till skolan i Jönköping 1570-04-09 och sedan 1570 till gymnasium i Roskilde, där han studerade i 5 år. Intogs i Linköpings skola 1575-06-03.
Prästvigd i Linköping 1576-07-05. Adjunkt hos prosten i Örebro Esbernus Petri Boose. Komminister i annexet Almby 1576 och i Örebro 1577. Kyrkoherde i Visnums pastorat av Karlstads stift 1581-08-01. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Kyrkoherde i Nors pastorat av Karlstads stift 1595-08-08. Prost över Västersysslet 1598.
Han skall hava bevistat flere herredagar.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Herredag 
Norenius, Erlandus Gudmundi (I3981)
 
73 "Hon måste jämte barnen fly till Sverige från Paltilaholm, som skövlades och brändes av ett ryskt parti, och återkom icke mera till Finland. År 1737 såldes Paltilaholm jämte familjegraven i Letala kyrka. " https://www.adelsvapen.com/genealogi/Falkenberg_af_B%C3%A5lby_nr_105#TAB_7
 
Jordan, Anna Elisabet (I7897)
 
74 "Jag minns också sågställare Qvist med det ljusgula, krusiga skägget. Han omkring på sågen med en smörjkanna med lång pip, och och allt var väl smort, där Qvist var sågställare. Han skulle sedan få en bråd död. Han blev indragen i en transmission i sågen och krossad. Ingen vet hur det gick till, ty han var ensam vid tillfället."

 
Qvist, August (I2089)
 
75 "Var först en 'förnäm och ansenlig' köpman i Antwerpen men fick för sin tros skull och av fruktan för spanska inkvisitionen fly med sin hustru, även hon av förmögen köpmanssläkt, till Hamburg och synes här åter ha vunnit god ekonomisk ställning"
 
Rees, Thomas De (I5229)
 
76 'Hon reste från man och barn och hade 1755-10-30 varit borta i 7 år utan att någon visste var hon fanns.' Blume, Elisabet Eleonora (I3177)
 
77 (24/10) Falkenberg af Bålby, Johan Gustaf (I7924)
 
78 ,  Larsdotter Wasser, Alisa (I5340)
 
79 Ekström, Ebba Ingrid Olivia (I6441)
 
80 Familj (F1318)
 
81 06 MAY 1860 • Vissefjärda, Fridlevstad, Blekinge län, Sweden Petersdotter, Emma Sofia (I4300)
 
82 11 MARCH 1902 • Fridlevstad, Blekinge, Sverige Israelsdotter, Ingelöf (I4287)
 
83 11 SEP 1855 • Juvansmåla, Sillhövda, Fridlevstad, Blekinge län, Sweden

 
Petersdotter, Bothilda Carolina (I4298)
 
84 118 Sutherland-Avenue, Maida Vale, London,
Dagens Nyheter 1943-03-20
Ch. Thorlin. Ingenjör Charles Thorlin har avlidit i London i en ålder av 60 år.
De bortgångne har under många år varit verksam som ingenjör och verktygskonstruktör härstädes och sedermera i London. Närmast sörjes han av maka, tre söner, Fredrik, ingenjör, Gordon, ingenjör, Stockholm, och Claude, fotograf, två döttrar och barnbarn.
 
Thorlin, Charles Frederick (I2132)
 
85 15 JULI 1898 • Sillhövda, Blekinge, Sverige Israelsson, Gustaf (I4289)
 
86 16 Dec 1745-12-16 Flach, Ferdinand (I5044)
 
87 1602-10-11 Nor sn.
 
Erlandsdotter Norenia, Margareta (I3980)
 
88 1645? Hillebard, Johan (I7307)
 
89 1684 ? Cronmarck, Anna (I7681)
 
90 1770 oktober d 23 wigdes soldaten Nils Nilsson Kiäder ifrån Stångsmåla med pigan Botil Nilsdotter ifrån Barkaboda soldatetorp. Familj (F1543)
 
91 1807 april 19 wigdes Volontairen Peter Kjäder af Samuel Wieselqwists comp från Barkaboda torp och pigan Gertrud Zachrisdotter från Bros Backstuga af Jonas Oseen. Familj (F1544)
 
92 1827 den 16 april wigdes Afsk Corporalen Peter Nilsson Kjäder från Korröholm och pigan Helena Samuelsdotter från Wrångebo. Familj (F1533)
 
93 1836 augusti 21 föddes och d 28 döptes Afsk Corporal på Korröholm Peter Tjäders och H Lena Samuelsdotters barn maria. Faddrar: Soldaten Nils Holm och H Eva Svensdotter i Bodaholm, drängen Johan Petersson, pigan Eva Petersdotter i Svartebäck. Modren 33 år. Petersdotter, Maria (I6281)
 
94 1838 oktober 13 föddes och d 21 döptes Inhyses afskedade Corporalen Peter Tjäders på Korröholm och h Lena Samuelsdotters barn Samuel. Faddrar: Brukaren Gustaf Gudmundsson, H Hanna Nilsdotter i Stenvärnsholm, drängen Johan petersson i Svartebäck, pigan Sara Lisa Sjösten. Modren 35 år gammal.
 
Petersson, Samuel (I6282)
 
95 1841 oktober 14 föddes och d 15 döptes aflidne inhysesmannen Peter Tjäders På Korröholm och dess hustru Lena Samuelsdotters barn Maria. Faddrar: V Audit. N.P. Wieselquist, dess hustru Lisa Petersdotter, drängen Peter Nilsson och pigan Maria Petersdotter i Korrö. Modren 38 år gammal.
 
Petersdotter, Maria (I6283)
 
96 1874-09-25-891

Karlsson, Otto Ferdinand
f. 25/9 1874

Boden

Död 2/12 1963
Begravd 27/5 1966

Boden, Lundagårds kyrkogård, avd. 3, nr. 3 (kista, nr 1 i graven)
Graven upplåten till 31/12 2011 (upplåtelse nr 1)

Posten levererad 2011-12-14 
Karlsson, Otto Ferdinand (I4977)
 
97 2 kl. sjöman vid 3 matros Komp.
 
Andersson, Helge Egon Henry (I1704)
 
98 2 MAR 1898 • Sillhövda, Blekinge, Sverige
 
Israelsdotter, Catharina (I4292)
 
99 20 JAN 1901 • Fridlevstad, Blekinge, Sweden Israelsson, Sven (I4291)
 
100 2019-02-25
 
Pettersson, Ella Svea Margareta (I2645)
 

      «Föregående 1 2 3 4 5 6 ... 70» Nästa»


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2022.

Underhålls av Anette Thorlin.